International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson, Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Högskolan Kristianstad

Anna Smedberg Bondesson, Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Högskolan Kristianstad

År 2004 disputerade jag på en avhandling i litteraturvetenskap vid Lunds universitet: Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst. Den prisades av Svenska Akademien 2005.

Innan jag kom till Kristianstad arbetade jag i åtta år som svensklektor vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet. Om mina danska erfarenheter och insikter kan man läsa i den självbiografiska essäboken Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn från 2014.

Nu undervisar jag i litteraturvetenskap och svenskämnets didaktik på lärarutbildningen vid HKR. Mitt transmediala och tvärkulturella forskningsprojekt om Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf har resulterat i boken Gösta Berling på La Scala. Selma Lagerlöf och Italien, som utkommer inom kort.

Kontakt


Publicerat på CSSPublications.net: