International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Alfred Sjödin

Alfred Sjödin.jpg

Disputerade 2014 på en avhandling om Johan Gabriel Oxenstiernas stora dikt Skördarne (1796), inriktad på hur dess bruk av olika genrer skapar dess ideologiska mening. Har även redigerat en kommenterad utgåva av Oxenstiernas dikter till Svenska akademiens klassikerserie och skrivit artiklar om andra 1700-talspoeter som Lidner, Leopold och Bellman.


Publications on CSSPublications.net: