International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Bjarne Købmand Petersen

Bjarne Købmand Petersen.jpg

Forsker i skandinavisk språkforståelse, nabospråkdidaktikk og nordisk språk- og kultursamarbeid ved Skandiaspråk i Stavanger. Tidligere universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, lektor ved UC Sjælland og adjunkt ved Linnéuniversitetet.

Bjarne Købmand Petersen var prosjektkoordinator for Nationalt videncenter for læremidler, Undervisningsministeriet og Københavns kommune ved undersøkelsen av effekten av digitale læremidler. Han var før beskikket sensor i dansk lærerutdanning og leseveilederutdanning (samt faglitterær anmelder ved tidsskriftet Læsepædagogen). Regional forskningsleder for Universitetet i Oslo og Høgskolen i Hedmark ved gjennomførelsen av PILOT-prosjektet.

Blant Bjarne Købmand Petersens tekster er boken ”Danska” (Grundbog i dansk for studerende ved svenske universiteter), essayet ”Begrepet sakprosa”, analysen ”Læremiddelvurdering af Dansklandskabet” og rapporten ”Skoleutvikling med digitale mappekonsepter”.

Kontakt


Published on CSSPublications.net: