International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Katarina Lundin

 
Katarina Lundin.jpg
 

Docent i nordiska språk och lektor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Föreläser, undervisar och handleder företrädesvis inom professionsutbildning, här Lärarutbildningen, Översättarutbildningen (masterutbildningen) och Språkkonsultutbildningen.

Arbetar under året 2018 med forskningsprojekten "Kommunikation i språkligt heterogen idrottskontext - nyanlända ungdomars idrottsdeltagande i och utanför skolan", delfinansierat av medel från Centrum för Idrottsforskning, och "Att utbildas till svensklärare i teori och praktik".


Publications on CSSPublications.net: