International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Anders Mortensen

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och administrativ chef för Centre for Scandinavian Studies.

Som lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet har jag sedan 1986 bedrivit undervisning från grund- till doktorandnivå för närmast tiotusen studenter. Som forskare ägnar jag mig åt de grundläggande frågorna om litteraturens kraft och värden. Tidigare har jag även ägnat mig åt att skriva litteraturkritik, vara redaktör för Res Publica och Tidskrift för litteraturvetenskap och leda den skönlitterära arbetsgruppen på Statens kulturråd i Stockholm. Under några år var jag studierektor och ordförande i lärarkollegiet för Film- och Litteraturvetenskap, men på senare tid upptas mitt administrativa intresse av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, i vars ledning jag ingår. Under 2017 arbetar jag med den fortsatta uppbyggnaden av CSS, att bedriva undervisning för grund- och masterstudenter och skriva färdigt en bok om Almqvist, Ord äro guldmynt, och en med titeln Diktens värde versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk diktning.

Kontaktuppgifter


Publicerat på CSSpublications.net: