International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Daniel Möller

Daniel Möller (f. 1974) är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och bedriver forskning om framför allt tidigmodern litteratur (ca 1500–1800). Möller är styrelseledamot i Vetenskapssocieteten i Lund, ordförande i Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap och sedan tio år ledamot i Gunnar Ekelöf-sällskapets styrelse, Stockholm. Hans flerfaldigt prisbelönta doktorsavhandling, Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760 (2011), utkom 2015 i engelsk översättning, Dumb Beasts in Hallowed Tombs: Swedish Funerary Poetry for Animals 1670–1760 (Peter Lang). Tillsammans med Niklas Schiöler har han redigerat den vetenskapliga och kritikerrosade antologin Svensk poesi (Albert Bonniers Förlag, 2016) och på uppdrag av Svenska Vitterhetssamfundet redigerar han den textkritiska utgåvan av barockpoeten Olof Wexionius’ Samlade dikter. Möller har även varit redaktör för böcker om nutida litteratur, senast Också jag har varit Alfred Vestlund. Intervjuer och enkätsvar med och av Gunnar Ekelöf (2016) och Gunnar Ekelöf, Dikter i Grönköpings Veckoblad (2016).


Publikationer på CSSpublications.net: