International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Authors

Writers who has published on CSSPublications.net

 
 

Per Erik Ljung

Per Erik Ljung, f. 1943, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, svensk lektor vid Institut for nordisk filologi i Köpenhamn 1981-1987.

Per Erik Ljung, f. 1943, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, svensk lektor vid Institut for nordisk filologi i Köpenhamn 1981-1987.

Per Erik Ljung har bland annat redigerat Drömmens Vin, Ordets Blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik (2004) och Transformationer. Valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) XXVIII (2011).

Om poesi och poetik handlar bland annat ”Gunnar Ekelöfs Non serviam”, i På tværs – till Jetty Lundbo-Levy (2000); ”Poesins international”, i Hadle Oftedal Andersen m.fl. (red), Nordisk lyriktrafikk. Modernisme i nordisk lyrikk 3 (2009); ”Namn i vinden – Lasse Söderbergs Själen tjuter”, i Daniel Möller & Paul Tenngart, Kasta dikt och fånga lyra  (2010); ”Johannes L. Madsen, Språket har fågelholkar i munnen idag”, i OEI #65/2014 och ”Poesien som händelse. Hans Ruin vid modernismens tröskel”, i Historiska och litteraturhistoriska studier 91, Svenska litteratursällskapet i Finland (2016).  


Publikationer på CSSpublications.net: