International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Panel 4: Nordens litteraturhistoria

”Ny nordisk litteraturhistoria”

- litteraturen i Norden och Norden i litteraturen
 

  • Rikard Schönström, Professor i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
  • Johan Sahlin, fil. dr, universitetslärare och forskare i litteraturvetenskap. Han är verksam vid Köpenhamns universitet
  • Åsa Arping, Professor i Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

En presentation av en ny nordisk litteraturhistoria, med titeln Nordens litteratur, som beräknas utkomma i juni 2017. I boken anlägger ett tiotal forskare från i huvudsak Sverige ett komparativt perspektiv på den nordiska litteraturen. I stället för att behandla de olika litteraturerna i Norden som isolerade, övervägande nationella företeelser har bidragsgivarna velat studera dem i nära relation till varandra. Medvetna om att det finns betydande skillnader mellan svensk, dansk, norsk, finländsk, isländsk, grönländsk, färöisk och samisk litteratur har de tagit fasta på de gemensamma dragen. Utgångspunkten har varit att den nordiska litteraturen på grund av sina specifika geografiska, kulturella, språkliga och historiska betingelser utgör en komplex men förhållandevis klart avgränsad helhet.