International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Frederique Harry, University Paris-Sorbonne

  • SOL, H140 12 Helgonabacken Lund, Skåne län, 223 62 Sweden (map)

Hva forteller forestillinger om minoriteter om majoritetens selvbilde?

  • Name: Frederique Harry
  • Academic credentials: Associate Professor, Nordic Institute, University Paris-Sorbonne

Abstract: Etnisitet, opprinnelse eller religion er begreper som ofte brukes til å definere en “minoritet”. Disse begrepene er sosiale konstruksjoner og er med å etablere en felles oppfatning av hva “majoriteten” er og består av.

Med utgangspunkt i Cultural Studies og post-colonial studies og ved hjelp av begrepene “hetero-image” og “auto-image” (hetero-bilder og selv-bilder), vil jeg analysere forestillinger av religiøse minoriteter i offentligheten for å finne ut hvordan majoritetens implisitte selv-bilder konstrueres.

Ved å se på måten katolske, muslimske og protestantiske minoriteter omtales og oppfattes på i mediene, vil jeg kartlegge hvordan de er representert. Finnes det likheter og forksjeller mellom trosamfunnene og kan man identifisere felles motiver på tvers av trosamfunnene ?
Med dette i bakgrunnen, vil jeg diskutere hvordan forestillinger begrunner og legitimerer en sekularisert "doxa", som etter Barthes’ velkjente definisjon heter “Offentligheten, Majoritetens ånd, den småborgerlige Konsensus, Naturens stemme, fordommens vold” (Barthes, 1975) – og majoritetens diskurs om seg selv.
Paperen baseres på mine forskninger i religionssosiologi og religionshistorie i Sverige og i Norge. Jeg foreslår å utvide mitt tidligere perspektiv fra katolske og protestantiske minoriteter til andre religiøse minoriteter. Materialet inneholder svenske og norske papiraviser, nettaviser og TV-sendinger.

Theme: Minority Culture