International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Barbro Bredesen Opset, Universitetet i Oslo

  • Språk- och litteraturcentrum 12 Helgonabacken Lund, Skåne län, 223 62 Sweden (map)

Det vanskelige minnesmerket

  • Name: Barbro Bredesen Opset
  • Academic credentials: Stipendiat i nordisk litteratur, Universitetet i Oslo

Abstract: Den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs vinnerforslag for minnesmerke for Utøya-ofrene 22. juli 2011, "Memory wound", er både feiret og omdiskutert. Prosjektet består av en omfattende kunstnerisk bearbeidelse av en holme, som ligger mot Utøya. Holmen er tenkt kuttet i to, og minnesstedet befinner seg i dette ”såret” i naturen. Prosjektet er foreløpig ikke realisert på grunn av konflikter og pågående rettsaker med naboer og pårørende. Dahlbergs prosjektet er et eksempel på samtidskunst, som innen kunstverdenen feires som vellykket, oppfattes som provoserende eller sårende av folk utenfor kunstverdenen.

Min presentasjon vil inneholde en studie av diskusjonen omkring Dahlbergs verk. Diskusjonen er relevant for spørsmålene CSS- konferansen ønsker å rette oppmerksomheten mot av flere grunner. For det første kan terrorangrepet på Utøya ses som et angrep på velferdsstaten og det som kan kalles ”den nordiske modellen”. Et minnesmerke over denne hendelsen kan derfor både ses som nordisk og nasjonalt. For det andre knyttes angrepet, og dermed også minnesmerket, til en økt politisk polariseringstendens i store deler av verden, med en eksluderende form for nasjonalisme på den ene siden, og bevegelser mot åpenhet og fordeling av godene på den andre. Med et utgangspunkt i nordistikken, virker det relevant å undersøke hvorhvidt og hvordan polariseringen kommer til uttrykk i kunsten og i diskusjonen om den.

Et minnesmerke vil ofte både tilby muligheten for kontemplasjon over det tapte og overføre betydning for nåtiden og fremtiden. Det kan være snakk om advarsel, påminnelse eller belæring, avhengig av det materielle uttrykket. Med bruk av samtidskunst som minnesmerker skjer et møte mellom den globale kunstverdenen, der synlighet og anerkjennelse har betydning, og lokale behov, som sorgbearbeidling og behovet for å komme videre med hverdagen. Diskusjonene om Dahlbergs "Memory wound" reiser derfor, for det tredje, spørsmål om kunstverdenens globalitet kan virke ekskluderende og bidra til økende polarisering og misstillit til de kunstfaglige miljøene. Minnesmerker kan ses i lys av Michel Foucaults oppfattelse av at subjektet konstitueres av diskurser og hans forestilling om ”andre rom” – heterotopia. Et slikt sted representerer noe annet enn det hverdagslige, og innebærer gjerne et annet sett med regler for hvordan en skal opptre. Samtidig kan offentlig kunst, monumenter og nasjonalmonumenter også ses som en selvrepresentasjon eller selviscenesettelse fra en nasjons side. Studium av hvordan minnekultur behandles i offentlig kunst, kan derfor vise sider ved statens arbeid med kollektiv hukommelse og identitet. I tillegg finnes den faktoren at et slående og feiret kunstnerisk uttrykk i landskapet innebærer potensiale for en synlighet utenfra – det kan ses som en form for nordisk nasjonal branding.

Theme: Material Culture of the Nordic Space

Earlier Event: June 14
Mingle