International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Caroline Ballebye Sørensen, University of Zürich

Johannes V. Jensens kosmopolitiske hjemstavn. Himmerlandshistorier mellem global og lokal repræsentation

  • Name: Caroline Ballebye Sørensen
  • Academic credentials: Danish Lecturer and Ph.D student, Scandinavian Studies, University of Zürich, Switzerland

Abstract: Der er tradition for at læse den danske forfatter Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier (1898-1910) som hjemstavns- og almuefortællinger. Min interesse for værket er ligeledes topografisk anlagt, men betragter stedet som andet og mere end blot ramme om miljøskildring. Samlet set modsætter historierne sig et syntetisk signalement i form såvel som i indhold, og med nedslag i udvalgte tekster forfølger jeg en topografisk læsningsstrategi, der betænker rummelige og dynamiske stedsbegreber frem for den snævre kategori, hjemstavnsgenren indskrives i. 

Foruden at gå i rette med en gængs nationallitteraturhistorisk praksis ønsker jeg at udfordre forestillingen om, at Jensen skriver fra sit barndomsland. Jeg analyserer historiernes skønlitterære topografier ud fra en betragtning af ,,rummets narratologi” frem for at gå til historierne som repræsentationer af et virkeligt sted. Det åbner for en fortolkning af, at Jensen indskriver en evolutionsfortælling i sit Himmerland, der sætter stedet i bevægelse. Men ansatserne til udviklingshistorien udfordres af en bruderfaring, der bringer fortællerens deterministiske strategi på gyngende grund, og af årsager, der kan opfattes som kompensatoriske for stedets forsvinding, lægger fortælleren den gamle, lukkede hjemstavn ned i jorden som monument under det moderne, jordforflygtigende rum. Det afstedkommer en særlig dialektik, hvor fortidens himmerlændinge bringes i dialog med det moderne, men hvor det vitalistiske håb, der syner frem i flere af historierne, svinder ind. Den stedlige udvikling kvæler et ekko mellem urkraft og modernitet, og fortælleren mister kontrollen over sit sted, der efterlades underligt tomt. 
Men uden for Himmerland vibrerer urkraften fortsat. Indsætter man en global fornemmelse for sted og ikke kun en lokal dansk, anes en himmerlandsk råstyrke i fundamentet under en amerikansk nybyggerkultur. Himmerland mørklægges som lokalt barndomsland, men fortælleren bærer det med sig ind i et globalt rum, hvis udstrækning til forskel fra hjemstavnstanken er grænsesprængende og åbent.

Med forskydningen fra en læsning af stedets repræsentation til repræsentationens sted foreslår jeg at placere Jensens Himmerland som centrum på en global skala frem for periferi på en national. Set fra oven med et globalt blik, så transcenderer og ekspanderer Jensen historiernes rum på bekostning af den lukkede hjemstavn i en dansk provins, og det indsætter HImmerlandshistorier i en udvidet omverdensrelation, der ikke kun tænker lokalt, men også tilgodeser topografier mellem isolation og relation.

Theme: Scandinavian Identity Throughout History