International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Special session: Clemens Räthel, Humboldt-University

"Förlåt, Hans Excellens, jag kan inte tala svensk."
 

  • Name: Clemens Räthel
  • Academic credentials: Clemens Räthel har studerat skandinavistik, teater- och politikvetenskap i Berlin och Stockholm. År 2014 disputerade han på Humboldt-Universität zu Berlin med en avhand-ling om judiska teaterkaraktärer i Skandinavien (Clemens Räthel: Wie viel Bart darf sein? Jüdische Figuren im skandinavischen Theater. Tübingen: Narr 2016) Sedan 2015 har Clemens Räthel en post-doc tjänst på Nordeuropainstitutet vid Humboldt-Universität. Hans forskning kretsar kring litteratur, teater och opera i de skandinaviska länderna under 1900- och 2000-talet med fokus på frågor om identitet, kroppslighet, genus och utanförskap. Vid sidan om sin akademiska karriär är han verksam som regissör och producent för olika teatrar och festivaler i Tyksland och Österrike (bl.a. Salzbuger Festspiele, Ruhrtri-ennale, Burgtheater Wien, Berline Ensemble).

Abstract: Den tyskfödde sigillgravören Aaron Isaac blev år 1774 den första juden som fick bosätta sig i Sverige utan att konvertera. Under åren som följde lade han grunden till den judiska församlingen i Stockholm och han bidrog också till att skapa det juridiska ramverket för judarna i Sverige. 

Dessutom skrev han ner sina upplevelser, äventyr och erfarenheter. Aaron Isaacs Minnen kan på många sätt läsas som gränsöverskridande litteratur: skriven mellan Tyskland och Sverige – mellan Europa och Norden, på jiddish med hebreiska bokstäver. Således blir boken mycket mer än en beskrivning av det judiska livet i Stockholm. Isaacs transitberättelse belyser temat (språklig) tillhörighet och identitet, den ifrågasätter gränser, både vad gäller genre, föremål och form. Därigenom skapar han ett litterärt mellanland där det obekanta får ta plats. 

Föredragets syfte är att lyfta fram drivkraften i detta obekanta, i mötet mellan olika ”världar”. Med utgångspunkt i Aaron Isaacs Minnen undersöker jag litteraturens förmåga att förskjuta gränsar, att alstra irritationer och på så sätt ge utrymme för utopiska (mot-)berättelser.

Theme: Special session on Jewish Culture and Scandinavia