International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Krzysztof Bak, Stockholms universitet/Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Sverige, Norden, Europa. Kulturella rum hos Birgitta Trotzig

Name: Krzysztof Bak

Academic Credentials: forskningsfält: svensk och skandinavisk litteratur, litteraturvetenskaplig teori. Universitetsanknytning: docent och universitetslektor, Institution för kultur och estetik, Stockholms universitet, dr hab., Zakład Filologii Szwedzkiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Abstract: Birgitta Trotzigs essäer, debattartiklar och intervjuer domineras av två kulturgeografiska storheter – Sverige och Europa – som dels definieras antitetiskt, dels betraktas som varandras spegelbilder. I detta dualistiska världskoncept finns inte plats för Norden som en med egen identitet försedd enhet. Betecknande nog berömmer Trotzig hemstaden Lund inte för att den ligger nära Danmark utan för att den är en integrerad del av kontinenten.

Desto starkare aktualiseras Norden i Trotzigs skönlitterära författarskap. Sin största roman, Dykungens dotter(1985), utformar hon som en modern parabel vars två huvudkomponenter – bildledet och sakledet – regleras av var sin nordiska intertext. Att bildledets narration bygger på H.  C. Andersens konstsaga ”Dynd-Kongens Datter” signaleras redan av romanens paratexter och har energiskt kommenterats i receptionen. Mindre uppmärksammat är att sakledets semantiska strukturer i hög grad styrs av Kierkegaards människoförståelse.

Genom en närläsning av en nyckelscen i romanen – Mojans möte med dykungen i skogen – demonstrerar föredraget att textens talrika gammal- och nytestamentliga anspelningar kan återföras på Kierkegaards bibelexeges. I ett avslutande steg visar föredraget att de nordiska referenserna trots sin textuella tydlighet aldrig blir dominanter i Trotzigs antropologiska betydelseproduktion. Såväl konceptet Norden som den binära konstruktionen Sverige/Europa undermineras i sista hand av hennes förmodernt präglade essentialism, som genom sitt universalistiska naturbegrepp ogiltigförklarar temporala och spatiala specificeringar.

Theme: Scandinavia in the Eyes of the World