International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Maïmouna Jagne-Soreau, University of Helsinki & Paris-La Sorbonne

Postinvandringslitteratur i Norden

  • Name: Maïmouna Jagne-Soreau
  • Academic credentials: Doktorand i Nordisk litteratur. Helsingfors Universitet och Paris-La Sorbonne (cotutelle)

Abstract: I min presentation analyserar jag verk av Jonas Hassan Khemiri (Sverige), Yahya Hassan (Danmark) och Namra Saleem (Norge). Denna nya generation av författare är fortfarande problematisk att analysera och definiera, delvis på grund av det subtila sättet författarna spelar med performativ biografism (Jon Helt Haarder). Å ena sidan ser dessa författare ut att använda sitt ”etniska kapital” (Magnus Nilsson) och skriver om den multikulturella Norden, men paradoxalt nog tar de också avstånd från begreppet ”invandrarlitteratur” och förhåller sig öppet ironiskt till denna olösliga ställning. Medan den senaste forskningen har velat analysera denna litteratur med postkoloniala teorier - alternativt fokuserat på multi- och transkulturalism - utvecklar jag min forskning ur ett postnationellt perspektiv och hävdar att denna litteratur handlar om en postinvandringsgeneration som uttrycker problematiken av mellanförskap.

Theme: Border-Crossing: Migration, Travel, and Tourism