International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

PANEL 1: Atterboms metaforer: Peter Nehleens doktorsavhandling i Scandinavian Studies framlagd vid Harvard 1914

Panel 1

Atterboms metaforer

Peter Nehleens doktorsavhandling i Scandinavian Studies framlagd vid Harvard 1914
 

Samtal mellan Atterbomforskarna Katarina Båth, Uppsala, och Peter Henning, Lund, samt Anders Mortensen, Centre for Scandinavian Studies i Lund, om en vetenskapshistoriskt intressant, handskriven doktorsavhandling med titeln The Metaphor in Atterbom’s Poetry. A Comparative Study som Peter Nehleen (1884–1967) disputerade på i Scandinavian Studies vid Harvard den 8 juni 1914.

Nehleen som var född i Onslunda på Österlen utvandrade som snickargesäll till USA 1903 och började snart bedriva studier parallellt med arbetet inom byggnadsindustrin. Han avlade 1910 examen för Masters of Art vid Gustavus Adolphus College i St Peter, Minnesota, och blev antagen vid Harvard där han skrev sin doktorsavhandling inom det 1906 inrättade skandinavistikämnet, vars förste professor, William H. Schofield (1870–1920), har signerat betygsprotokollet. Nehleen skulle senare under hösten tillträda en tjänst i germanistik vid University of Washington i Seattle, men världskriget kom emellan; istället prästvigdes han och blev kyrkoherde, först på Gotland, en ämbetsbana han förblev trogen fram till pensionen.

I Nehleens kartläggning av metaforens varieteter och funktioner i Atterboms poesi sätts iakttagelserna in i ett större filologiskt sammanhang genom ett konsekvent bruk av de komparativa forskningsmetoder som då bedrevs med framgång vid europeiska och amerikanska lärosäten.

Samtalet mellan Båth, Henning och Mortensen kommer att kretsa kring den handskrivna avhandlingens intresse i Atterbomstudiets och skandinavistikens historiografi och om Atterboms betydelse då och nu, i anknytning till den forskning som för närvarande bedrivs.

Earlier Event: June 15
Anna Bohlin, Stockholms University
Later Event: June 15
Johan Almer, Högskolan i Skövde