International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo

Etter æren? Nordens vei fra æreskultur til velferdssamfunn

  • Name: Per Thomas Andersen
  • Academic credentials: Professor i Nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo

Abstract: Fra norrøn tid har de nordiske samfunn beveget seg fra ekstrem æreskultur til senmoderne velferdssamfunn der tradisjonelle æresforestillinger spiller en underordnet rolle som kulturbærende og politisk styrende impuls. Ved Universitetet i Oslo forsøker vi å etablere et forskningsprosjekt omkring æresforestillingene forvandling og mulige aktualitet i forbindelse med dagens kulturmøter. Mitt paper vil gi en kort presentasjon av prosjektets perspektiver samt en eksemplifisering ved hjelp av Karl Ove Knausgårds Min kamp.

Theme: Scandinavian Identity Throughout History