International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Margrethe Heidemann Andersen, Dansk Sprognævn

Yes, det er coolt

– Om påvirkning af dansk ordforråd fra andre sprog

 
  • Name: Margrethe Heidemann Andersen
  • Academic credentials: Seniorforsker, pH.d., Dansk Sprognævn

Abstract: Forskningsprojektet "Yes, det er coolt. Om påvirkning af dansk ordforråd fra andre sprog" omhandler den påvirkning af ordforrådet som dansk udsættes for i kontakten med den omgivende verdens forskellige sprog, først og fremmest engelsk. Projektets fokus ligger på påvirkningen af skriftsproget, hvor såvel hyppigheden af lån fra fremmede sprog til dansk som tilpasningen af lån til dansk ortografi og morfologi undersøges.

En af de måder hvorpå man kan tilpasse fremmed ordstof til modersmålets struktur, er ved at danne afløsningsord. I projektet undersøges forholdet mellem afløsningsord og lån med henblik på at belyse hvor hyppigt eller sjældent et lån benyttes sammenlignet med et tilsvarende hjemligt ord eller et tilsvarende gammelt velindarbejdet ord. Denne undersøgelse har sin parallel i et nordisk forskningsprojektet (Kvaran 2007), og en nutidig status kan jævnføres med denne med tanke på at kortlægge de danske sprogbrugeres evne til adaptation eller resistens over for fremmed ordstof. Det er også et mål at analysere hvilke egenskaber der karakteriserer det succesfulde afløsningsord.

Mange af de afløsningsord vi har fået i dansk gennem tiden, lever et parallelliv med fremmedordene. Det gælder fx ordparret guide/turistfører hvor guide bruges i almensproget, mens turistfører bruges i erhvervsmæssige sammenhænge (Jarvad 2014: 195). Andre gange sker en forskydning i brugen således at det betydningsområde som et eksisterende ord og et nyt fremmedord deler, indsnævres. Fx bruges handle i dag primært om det at købe dagligvarer, mens shoppe især bruges om det mere lystbetonede og impulsive køb af fx tøj og sko. I projektet vil også denne forskydning i afløsningsordenes semantik i forhold til indlånte ord være i fokus.

Projektet udføres med støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, og det udføres af Margrethe Heidemann Andersen, Philip Diderichsen, Pia Jarvad (projektleder), Jørgen Nørby Jensen og Jørgen Schack, alle Dansk Sprognævn. Det blev påbegyndt i januar 2017.

Litteratur:
Jarvad, Pia (2014): Spørg om sprog – 40 år i Sprognævnets tjeneste. Dansk Sprognævns skrifter 44.
Kvaran, Gudrun (2007): Udenlandske eller hjemlige ord? En undersøgelse af sprogene i Norden. Bind 6 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus forlag.

Theme: The Dynamics of Nordic Linguistics