International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Maria Sibinska, Universitetet i Gdansk

Hjemover

- et postnasjonalt blikk på Helen Uris roman "Rydde ut" (2013)

  • Name: Maria Sibinska
  • Academic credentials: forsker i skandinavisk litteraturvitenskap, ansatt i professorstilling ved Instituttet for skandinaviske studier, Universitetet i Gdansk, Polen

Abstract: Handlingen i den norske romanen «Rydde ut» (2013) foregår på to narrative plan. Helen Uri forteller i den en historie om forfatteren Helen Uri som skriver om en kvinnelig lingvist, Ellinor. Tilfeldigvis får lingvisten et oppdrag som tvinger henne ut av Oslo og oppover til Finnmark, der hennes oppgave blir å forske på et utdøende språk, dvs på et av de truende samiskvariantene. Samtidig som hun driver med lingvistisk arkeologi, oppdager hun tilknyttningslinjer som fører fra henne til det sjøsamiske folket hun hittil nå har ment å kunne distansere seg fra. Parallelt blir også romanens Helen Uri gradvis klar over sin samiske bakgrunn. Hennes undersøkelse av de hemmelighetsbelagte familieforholdene retter søkelyset mot de massive fortielses- og fortrengesesprosessene som har gjort det mulig for den norske nasjonen å bygge et homogent selvbilde. 

Utgangspunktet for lesningen av Helen Uris roman blir begrepet "den postnasjonale romanen" (jf. feks Elisabeth Oxfeldt, 2012)

Theme: Scandinavian Identity Throughout History