International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Mikołaj Sobkowiak, Adam Mickiewicz University in Poznań

Overtagelse eller erstatning?

En undersøgelse med nyere engelske låneord i fokus

  • Name: Mikołaj Sobkowiak
  • Academic credentials: Danish linguistics; PhD (current position: Assistant Professor); Department of Scandinavian Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Abstract: I mit oplæg vil jeg bidrage til udforskningen af det engelske ordforråds påvirkning på det danske. Jeg vil som udgangspunkt analysere Dansk Sprognævns nyordslister fra årene 2007-2016 med fokus på antallet af engelske låneord samt typer deraf, hvor jeg vil støtte mig til Pia Jarvads (1995) og Andrzej Szuberts (2006) klassificeringer af låneord. Derefter vil jeg sammenligne resultaterne med tilsvarende tal vedrørende lister over ord, der er blevet optaget i Den Danske Ordbog i perioden 2014-2016. Jeg vil også undersøge, i hvilket omfang ordene fra Dansk Sprognævns nyordslister er blevet optaget i Dansk Sprognævns Nye ord i dansk fra 1955 til i dag-database og Den Danske Ordbog.

Andrzej Szubert (2006) skelner mellem 4 processer, der står bag de forskellige typer låneord. Der er i denne sammenhæng tale om overtagelse, delovertagelse, delerstatning og erstatning, hvor den førstnævnte proces står bag de direkte former for låntagning (jf. fx låneord og fremmedord), og erstatning forbindes med de låneord, hvor låntagningen sker på en mere indirekte måde (herunder bl.a. oversættelses- og overdragelseslån). I den anden del af mit oplæg vil jeg vise, hvilke af låneprocesserne er de mest repræsenterede i det undersøgte materiale.

Henvisninger i abstraktet:

Theme: The Dynamics of Nordic Linguistics