International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Panel 9: Nordens Litterära Kanon i Världen

Nordens Litterära Kanon i Världen

Forskningsnod för nordisk litteratur med varaktig kulturell-politisk betydelse
 

  • Robert Zola Christensen, Docent i Danska, Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet.
  • Anders Mortensen, Universitetslektor Litteraturvetenskap & Barnlitteratur, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  • Rikard Schönström, Professor i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet.

Vilken nordisk litteratur har egentligen spelat någon roll ute i världen, och väsentligen bidragit till att forma föreställningarna om nordisk identitet under de senaste seklerna?

En nystartad nätburen forskningsnod, ägnad den kanoniska nordiska litteraturen i världen och som i sitt inledande skede planeras samla ett fyrtiotal forskare i Europa och Amerika med fokus på den kulturellt och politiskt mest betydelsefulla nordiska litteraturens kanoniseringsprocesser nationellt, regionalt och internationellt, ska ha sina första överläggningar under konferensen.

Denna webbaserade forskningsnod kommer även att ge understöd åt ett nystartat, internationellt forskningsprojekt om Nordens litteratur i världen. CSS:s ledningsgrupp, bestående av Anders Mortensen, Rikard Schönström och Robert Zola Christensen, presenterar planerna och inbjuder till samtal och samarbete.

Earlier Event: June 17
COFFEE BREAK
Later Event: June 17
LUNCH