International Web Community for Scandinavian Studies
css.jpg

CSS Events


 

CSS Konferenser

Sedan starten 2010 har CSS arrangerat ett flertal workshopar med såväl danska som svenska deltagare i avsikt att inventera den forskning i skandinaviska studier som bedrivs vid INSS och SOL. Centret har även organiserat tre större konferenser kring nordisk litteratur och film där en lång rad internationellt erkända forskare i skandinaviska studier har varit inbjudna. Samtidigt har centret påbörjat det mödosamma arbetet med att koordinera undervisning, forskning och forskarutbildning med inriktning mot skandinaviska studier i Lund och Köpenhamn. Vid sidan om verksamheten i Lund och Köpenhamn har centret verkat för att skapa goda kontakter med nordiskt inriktade universitetsinstitutioner utomlands. Vi har bland annat besökt de skandinaviska avdelningarna vid Humboldt Universität i Berlin, University College i London och Fudan i Shanghai samt deltagit i stora internationella konferenser med nordiska teman vid universitet i Wien, Chicago och San Francisco.