International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Events

Back to All Events

The 2015 International Carl Bernhard Wadstrom Conference on Human Rights and the Abolition of Slavery


  • The Swedenborg Society (map)

CSS arrangerar tillsammans med The Swedenborg Society och The Anglo Swedish Society, båda med säte i London, en konferens om svensk-brittisk kosmopolitism och filantropi under Upplysningens era med särskilt fokus på den internationellt prominente abolitionisten, ekonomen, swedenborgaren, afrikaresenären och skriftställaren Carl Bernhard Wadström (1746–1799). Efter en resa till Afrikas västkust på Gustav III:s uppdrag bosatte han sig i London 1788, där han i samarbete med abolitionens huvudfigurer Thomas Clarkson, Granville Sharp och William Wilberforce gjorde framstående insatser i kampen mot slavhandeln. Hans mest betydande verk är An Essay on Colonization, som utkom i två stora volymer 1794–95 och tjänade som ett standardverk i ekonomisk-humanistisk argumentation mot slavnäringen. 

Carl Bernhard Wadström var en prominent svensk och världsmedborgare som väsentligen bidrog till att ändra på historiens gång. Tongivande brittiska forskare som studerar the abolition movement är av den bestämda meningen att Wadström tillhör de särskilt betydelsefulla aktörerna i denna världshistoriska vändpunkt, då opinionen om slavhandelns berättigande svängde i Storbritannien. Men eftersom de engelskspråkiga experterna har begränsade möjligheter att tillägna sig svenska dokument, och svenska forskare fram till nyligen saknat intresse för detta världshistoriska skeende, har Wadström fortsatt att spela en oförtjänt undanskymd roll. Konferensen kommer att råda bot på detta missförhållande, samtidigt som den blir en manifestation för svenskt-brittiskt humanistiskt samarbete i London, nu som då.

En interdisciplinär skara av internationella forskare med väsentliga perspektiv på Wadströms verksamhet – inom ekonomi, naturvetenskap, slaverimotstånd, reseskildringar, Afrika, swedenborgianska och filantropiska nätverk, utopism och mänskliga rättigheter – har inbjudits till konferensen, också med sikte på den bok som ska ges ut på ett etablerat internationellt akademiskt förlag och ge ökad offentlighet och spridning åt konferensens rön.  

Lord Mayor of London har välvilligt ställt sitt Mansion House och Egyptian Hall till konferensens förfogande för den första dagens program, och Swedenborg House i Bloomsbury upplåter sina salar under de följande dagarna. Information om lokalerna återfinns på konferensens hemsida (se nedan). Där tillhandahålls även ett kontinuerligt uppdaterat program för konferensen, samt instruktioner för hur man anmäler sig, genom att lösa inträdesbiljett till de inledande evenemangen i Egyptian Hall och registrera sig för deltagande i de följande dagarnas överläggningar i Swedenborg Hall.

För mer information, gå gärna in på https://wadstromconference.wordpress.com/