International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Events

Back to All Events

Rethinking Scandinavia - CSS Publications Web Quarterly

  • Lunds universitet, LUX 3 Helgonavägen Lund, Skåne län, 223 62 Sweden (map)
ekelöf+banner+2.jpg

Den 4 oktober kl. 16.15 arrangerar Centre for Scandinavian Studies ett seminarium med efterföljande mingel på LUX, sal C212, även kallad Personalmatsalen, med anledning av utgivningen av första numret av Centre for Scandinavian Studies nätburna Rethinking Scandinavia. CSS Publications Web Quarterly. I den samlas nio artiklar från CSS:s och Lundensiska Litteratursällskapets välbesökta symposium i Lund ifjor, i vilka danska och svenska forskare studerar Gunnar Ekelöfs Samlade dikter ur en rad distinkta perspektiv. Därutöver innehåller volymen en digital konkordans till Ekelöfs Samlade skrifter, en längre dialog om humorns betydelse hos Ekelöf och andra prominenta författare, samt dokumentation, bl.a. med filminslag, av ett stort evenemang om Ekelöfs En Mölna-elegi som CSS nyligen arrangerat på Lidingö.
 
Med den första utgåvan av Rethinking Scandinavia. CSS Publications Web Quarterly tas ett nytt steg i centrets internationalisering av forskning om nordiska sammanhang. Den nätburna kvartalstidskriften har som ambition att både erbjuda medialt avancerade publicerings- och samarbetsmöjligheter för forskare vid Lunds universitet, i Norden och vid de cirka 250 lärosäten i världen utanför Norden där Scandinavian Studies bedrivs, och att gå i spetsen för en förnyelse av forskningsfältet. Vid seminariet kommer dessa planer att presenteras och diskuteras.

Varmt välkommen till invigningen av Rethinking Scandinavia!


/ Redaktionen för Rethinking Scandinavia. CSS Publications Web Quarterly:
 

Robert Zola Christensen     

Robert Ekdahl     

Anders Mortensen

Rikard Schönström     

Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist

 
Earlier Event: September 28
Landscapes in television drama series
Later Event: November 17
Marketing the North