International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Events

Back to All Events

Konstnärligt arbete i välfärdsstatens tjänst, 29 november 2017, Lunds universitet

  • Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet Helgonabacken Lund, Skåne län, 223 62 Sweden (map)

Härmed inbjuds du att närvara vid symposiet ”Konstnärligt arbete i välfärdsstatens tjänst”vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, onsdagen den 29 november 2017.

Träffen, som äger rum mellan klockan 10.00 och ca. klockan 16, är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Symposiet belyser såväl estetiska som ekonomiska, idéhistoriska och sociologiska aspekter av den statligt stödda konstproduktionen i Norden.

Symposiet har också som övergripande mål att etablera ett tvärdisciplinärt forskningsnätverk som kanunderlätta och möjliggöra vidare samarbeten inom det aktuella ämnesområdet.

Under dagen kommer det således att finnas möjligheter för samtal och diskussioner även under friare former.

Inom kort kommer ett fullständigt program att skickas ut, men redan nu vill vi presenterasymposiets föredrag:

Lisa Rosendahl (Curator, Berlin): ”Vad är en konstnär? Konstnärsrollen ochvälfärdsstaten”

Sofia Lindström (Kulturförvaltningen i Göteborgs stad/ Högskolan i Borås): ”Skapad av välfärd eller skapare av välfärd: konstnärer, konstnärligt värde och den svenska välfärdsstaten”

Jon Helt Haarder (Syddansk universitet): ”Knausensteins monster: Mod et mere materielt forfatterbegreb”

Linnéa Lindsköld (Högskolan i Borås): ”Böcker mot JAS-plan: Legitimering av litteraturstöd i offentligheten från 1975 till idag”

Anders Mortensen (Lunds universitet): ”Dystopier av välfärdsstaten: Konstnärens arbete i nationalekonomins tidsålder hos Almqvist, Dickens och Ekelöf”

Anmälan till peter.henning@litt.lu.se innan den 1/11 är obligatorisk, och antalet platser är begränsade. Kaffe och lättare lunch ingår. Därtill kan ett mindre bidrag för resekostnader utgå till forskarstudenter, konstnärliga eller skönlitterära praktiker samt studenter.

Symposiet genomförs med stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Varmt välkommen!

Erik Erlanson, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Peter Henning, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Linnéa Lindsköld, Centrum för kulturpolitiskt forskning, Högskolan i Borås

Earlier Event: November 17
Marketing the North