International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Events

Back to All Events

Ett unikt ögonblick på Mölna brygga

  • Stockholm Mölna Vändplan Lidingö, Stockholms län, 181 61 Sweden (map)
En mölna-elegi.jpg

Enligt den spektakulära fiktionen i Gunnar Ekelöfs boklånga dikt En Mölna-Elegi, utgiven 1960, utgör poemet ”ett vertikalsnitt genom alla de olika lagren av samtidigt framflytande tidselement”, genom såväl klockans tid som tidsupplevelsens inre värld hos diktjaget. Denna försvinnande korta stund har omvänt utvidgats till den poetiska storform som utgörs av allkonstverket En Mölna-elegi, vilket har karaktären av både en för upphovsmannen representativ ”levnadsstämning” och ett autoepitafium, en livssammanfattning i diktens form – ”en gravsten över mig, en rest av mig”, som Ekelöf sammanfattar ambitionerna i en anteckning.

molna-197x300.jpg

Att En Mölna-elegi äger rum i ett enda ögonblick poängteras genom att tre pregnanta bilder återkommer i dikten: en vattendroppe faller två gånger i ”gröna tunnan” och säger första gången ”Blink!”, andra gången ”Blank!”, samma äpple landar vid tre tillfällen i gräset och ”Dunsar dovt, dumt, ligger stumt” och solens gång hejdas såväl i diktens början som slut genom samma formel: ”Tiden hämmad och hetsad: / Solen spetsad / på Danvikens spira”. Som Anders Mortensen framhåller i kommentardelen till Gunnar Ekelöfs Samlade dikter i Svenska Akademiens klassikerserie är detta emblem för tidens hejdade gång ett konventionellt tecken i alkemistiska sammanhang, där det åtråvärda guldet framställs som en genomborrad sol – och i denna poesins alkemi tillhandahåller elegin sin dolda upplysning om vid vilket datum och klockslag den utspelar sig: från diktjagets position på Mölna brygga inträffar det bara under någon höstdag att solen passerar i höjd med Danvikens spira.

För att undersöka, celebrera och framföra diktens ögonblick arrangeras söndagen den 17 september en expedition till Mölna brygga på Lidingö. Med början kl. 14.00 (prick) kommer först mätningar och beräkningar av diktens unika stund att utföras, vilka övergår i en iscensättning, kallad
 

På Mölna Brygga


Bearbetning av Gunnar Ekelöfs En Mölna-elegi
gjord av Henric Holmberg för en performance på Mölna brygga

den 17 september klockan 14:00.
 

I rollerna: 
Gunnar – Paula Brandt
Gunnar – Henric Holmberg
Gunnar – Sonja Lund
Gunnar – Joakim Saedén
Spelledare – Anders Mortensen
Stenografiskt öga – Ann-Margret Fyregård

I arrangemang av Gunnar Ekelöf-sällskapet och Centre for Scandinavian Studies, Lund. FaceBook:

Mölna brygga ligger på södra Lidingö, nerför gångstigen efter Mölnavägens slut. Medtag gärna stolar och vänner. Varmt välkomna!

Anders Mortensen

Earlier Event: June 14
Rethinking Scandinavia
Later Event: September 27
Arbeitstagung der Skandinavistik