International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

Events

Back to All Events

Konference om Nordisk Nabosprogsdidaktik og -kommunikation i Læreruddannelserne


  • Københavns Professionshøjskole (map)

Denna konferens handlar om grannspråk och grannspråksdidaktik från nya perspektiv. Arrangörer är lärarutbildningar i Sverige, Danmark, Norge och Island med en stark tro på grannspråkens och grannspråkskulturernas didaktiska möjligheter.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 1. juli 2019