International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Biträdande lektor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

image.jpg

Stockholms universitet utlyser en tjänst som biträdande lektor i Litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. 

Sista ansökningsdag: 2017-11-23.

Från utlysningstexten:

"Ämnet litteraturvetenskap ingår i Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet tillsammans med musik-, teater- och konstvetenskap jämte idéhistoria och, på avancerad nivå, kulturarvsstudier och curating. Det bedrivs undervisning inom litteraturvetenskap på alla nivåer, inklusive lärarutbildningen, och drygt femtio forskare (varav ett femtontal anställda doktorander) är knutna till institutionen. Litteraturforskning är ett av åtta ledande forskningsområden vid universitetets humanistiska fakultet. Institutionen för kultur och estetik erbjuder en av de starkaste forskningsmiljöerna inom ämnet litteraturvetenskap i Sverige. [...]

OBS: "Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska."