International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning

Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning (Scandinavian Poetry. Journal of Poetry Research) er en ny publiseringskanal for forskning på nordisk poesi! I tillegg til forskningsartikler vil hvert nummer inneholde et essay av en poet. Tidsskriftet utgis to ganger i året, som et open access tidsskrift - tilgjengelig for alle på nett.

Nordisk poesi er et vitenskapelig tidsskrift spesielt knyttet til lyrikk som diktart og tar for seg lyrikk fra alle de nordiske land, dvs. lyrikk skrevet på dansk, svensk, islandsk, færøysk, norsk og finsk. I Norden som region skrives det imidlertid lyrikk også på en rekke andre språk – bl.a. samisk, grønlandsk samt ulike innvandrerspråk – og også denne lyrikken er emne for tidsskriftet. Både skriftlyrikk og ulike former for muntlig lyrikk er naturlige studieobjekter i tidsskriftet, inklusive sanglyrikkens ulike former. Alle litteraturhistoriske epoker er aktuelle for tidsskriftet, og lyrikkteori er også et sentralt område.

Målgruppen for tidsskriftet er studenter og forskere som arbeider med lyrikk i og fra de nordiske landene enten det er innenfor nordisk litteraturvitenskap, allmenn litteraturvitenskap, musikkvitenskap, m.v. Tidsskriftet henvender seg også til forskere og studenter innenfor de nordiske landenes lærer- og lektorutdannelser.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og bokanmeldelser på norsk, svensk, dansk og engelsk, og utgis med åpen tilgang.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres under vilkårene for Creative Commons-lisensen Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal (CC-BY-NC 4.0). 

Nordisk poesi utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og kommer med to utgaver årlig. Tidsskriftet mottar støtte fra Nordisk publiseringsnemd (NOP-HS).