International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sverige

Stockholms universitet utlyser nu en Professors-tjänst i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur.

Sista ansökningsdag: 2017-05-11.

Från hemsidan:

Ämnet litteraturvetenskap ingår i Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet tillsammans med musik-, teater- och konstvetenskap jämte idéhistoria. Det bedrivs undervisning inom ämnet på alla nivåer, och drygt femtio forskare (varav ett femtontal anställda doktorander) är knutna till institutionen. Litteraturforskning är ett av åtta ledande forskningsområden vid universitetets humanistiska fakultet. Institutionen för kultur och estetik erbjuder en av de starkaste forskningsmiljöerna inom ämnet litteraturvetenskap i Sverige. Forskning om barn- och ungdomslitteratur är ett profilområde inom denna miljö.
 
Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av forskning och undervisning på grundnivå och avancerad nivå liksom på forskarnivå i litteraturvetenskap samt akademiska ledaruppdrag inom institutionen. Professuren är främst inriktad mot forskning och undervisning inom området barn- och ungdomslitteratur.  Den som anställs ska aktivt verka för att bidra till extern finansiering av forskning.