International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Sommarkurs för nordiska lärarstudenter

"Nordisk Sommerskole" är ett pilotprojekt utvecklat i samarbete mellan professionshögskolan UCC i Köpenhamn, Köpenhamns universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Høgskolen i Oslo-Akershus och Islands universitet.

Projektet ger möjlighet för lärarstudenter från Norden att komma samman och mötas och har som sitt huvudsyfte att främja undervisningen i och om grannspråk. Kursen äger rum den 10-29 augusti 2018 på Schæffergården i Gentofte i norra Köpenhamn och ger dig upp till 10 ECTS-poäng. Undervisningen sker på danska, norska och svenska.

Läs mer här:

PDF