International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Den 7e internasjonale Hamsun-konferansen: Hamsun og grenser, 19 – 20 september 2019, UiT – Norges arktiske universitet

I over fire tiår har UiT – Norges arktiske universitet prioritert forskning på Knut Hamsuns forfatterskap. Vi inviterer med dette cfp til å sende inn abstracts til den sjuende internasjonale Hamsun-konferansen, som går av stabelen ved UiT, Tromsø, den 19–20 september 2019.

Temaet for konferansen er Hamsun og grenser. Knut Hamsun er en forfatter som både biografisk, tematisk og estetisk behandler temaet grenser. Som forfatter flytter han grenser blant annet ved å gjøre tilsynelatende «triviallitterære» emner og nordnorske dialekter og erfaringer til en del av den modernistiske kanon i verdenssammenheng. Gjennom sjangerhybrider som På gjengrodde stier utfordrer han grensene mellom prosa og lyrikk så vel som grensene mellom virkelighet og fiksjon. I denne typen tekster tvinger Hamsun oss til å reflektere over det som igjen har blitt en aktuell debatt, nemlig hvor grensene går for ulik bruk av et jeg i en litterær tekst som tilsynelatende sammenfaller med forfatteren bak teksten.

Personlig berører han geografiske grenser i et langt liv i bevegelse fra nord til sør i Norge, over landegrenser til blant annet Tyskland, Frankrike og USA, og debatten rundt hvor grensene går mellom personen og forfatteren Knut Hamsun har ennå ikke stilnet. Denne debatten henger også sammen med hvordan Hamsun tematiserer grensene mellom for eksempel det norske og det samiske i flere av romanene sine, og hvordan han tar opp forskjellige former for kjønnsoverskridelse både i det skjønnlitterære forfatterskapet sitt og i sitt virke som skribent og mediepersonlighet. Hvorfor er grensene mellom natur og kultur så avgjørende på alle stadier av Hamsuns forfatterskap? Og hvor går grensene for Hamsuns samfunnsrelevans som en «grønn» dikter?

Under de ulike markeringene av Markens grødes hundreårsjubileum i 2016, ble det tydelig at det fremdeles er en rekke utfordringer knyttet til forvaltningen av den sammensatte arven Hamsun etterlater seg, og med grense som stikkord ønsker vi å legge til rette for ny forskning på området. Aktuelle temaområder kan være:

Sjangergrenser

• Plasser og plassløshet

• Geografiske grenser, økokritikk, postkolonialisme

• Språklige grenser: dialekter, sosiolekter, neologismer

• Grensetilstander: Medisin/psykologi, religion, kjønn, etikk

• Samfunn og media

Vi ønsker imidlertid også velkommen andre forslag til bidrag som berører temaet grense.

Frist for innsending av abstract med maksgrense på 300 ord er 1. mars 2019. Abstractet kan sendes på e-post til henrik.johnsson@uit.no. Paper-presentasjonen bør ikke overskride 20 minutter. Konferansespråk er de skandinaviske språkene og engelsk.

I forkant av konferansen vil det også bli avholdt en masterclass for PhD-studenter som på ulikt vis arbeider med Hamsuns forfatterskap i avhandlingene sine den 18 september 2019. Her vil stipendiatene bli invitert til å legge frem deler av forskningen sin som så vil bli diskutert sammen med resten av gruppen. Masterclassen vil bli ledet av førsteamanuensis Henrik Johnsson. Det er mulig å delta på både masterclass og konferanse, eller kun én av delene. For å søke om å delta på masterclass-en, send en separat e-post til henrik.johnsson(at)uit.no med kort redegjørelse for PhD-prosjektet innen 1. mars 2019.

Samtlige deltakere på både konferansen og masterclass-en har mulighet til å få bidragene sine vurdert (i omarbeidet form) til publikasjon i Nordlit etter konferansen, og etter ordinær peer review-prosess. Forventet deadline for innsendelse av artikler vil være allerede 1. desember 2019. Nordlit vil publisere et eget nummer viet til bidragene fra konferansen i 2020. Les mer om tidsskriftet her.

Velkommen!

Organisasjons- og redaksjonskomité

Henrik Johnsson (henrik.johnsson(at)uit.no)

Linda Nesby (linda.nesby(at)uit.no)

Ingri Løkholm Ramberg (ingri.l.ramberg(at)uit.no)