International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Norsklektor, Université de Strasbourg

Département d’études scandinaves ved Université de Strasbourg søker norsklektor 2018-19.

Ansettelsesperiode 01.09.2018 – 31.08.2019 med mulighet for 1 års forlengelse.

Arbeidsbeskrivelse:
Ca. 9 timer språkundervisning per uke i løpet av 24 undervisningsuker. Undervisning i andre emner som norsk litteratur, kultur og samfunnsliv kan ofte tilbys i en viss utstrekning om ønskelig. Norsklektoren er selv ansvarlig for utformingen av språkundervisningens innhold og eksaminasjon. Utover selve undervisningen forventes lektoren også å utføre en del undervisningsrelatert administrasjon, delta i institusjonens øvrige aktiviteter som konferanser, seminarer, kulturarrangementer, julefest, språkkafé m. m. og gjerne bidra til dette ved for eksempel å invitere forskere og forfattere til universitetet. Antall studenter Cirka 50 studenter på begynnernivå, 20 på mellomnivå og 10 på viderekommet nivå.