International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for nordisk og mediefag. Tiltredelsestidspunkt etter avtale.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 35 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA.

For tilsetting kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablert nasjonal standard og relevant kompetanse i undervisning og veiledning. Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi søker etter en person med kompetanse innen nordisk litteraturvitenskap med særlig vekt på barne- og ungdomslitteratur og litteraturformidling i barnehage og/eller skole. Stillingen vil primært være knyttet til undervisning og veiledning innen dette fagområdet på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærer­utdanningene, men den som søker må også være forberedt på å få undervisningsoppgaver innen andre områder av instituttets virksomhet. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Ansettelse foretas av Annsettelsesutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknadsfrist: 14.05.18