International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Universitetslektor i nordiska språk, Uppsala universitet

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. För att förstärka vår verksamhet söker vi nu två vikarierande universitetslektorer med bred kompetens inom ämnesområdet svenska språket/nordiska språk/svenska som andraspråk.

Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Anställningen avser undervisning dels i ett brett spektrum av kurser på grundnivå och avancerad nivå, dels inom ramen för lärarprogram. Därtill kan handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet komma att ingå i anställningen. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Ansökan ska vara universitetet tillhanda senast den 4 maj 2018.