International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Utenlandslektorat ved Universitetet i Sofia

Arbeidsgiver er Sofia Universitet «St. Kliment Ohridski», Institutt for Germanistikk og Skandinavistikk, med adresse 15 «Tzar Osvoboditel» boul., Sofia 1504, Bulgaria
Sofia Universitet «St. Kliment Ohridski» er det eldste og største universitetet i Bulgaria og har i dag totalt 22 000 studenter.

Ved Instituttet for germanistikk og skandinavistikk har det vært norskundervisning siden 1995. I dag tilbys norsk som første språk (bachelorgrad) sammen med svensk. Dessuten tilbys norsk som andre språk sammen med dansk for studenter med svensk som første språk. I norsk er det ca. 55 studenter fordelt på fire årstrinn. Norsk tilbys også som mastergrad i de to masterprogrammene – «Nordistikk» og «Språk, kultur, oversettelse». Begge programmene omfatter 3 semestre. Høstsemesteret varer fra 1. oktober til 20. januar, og vårsemesteret fra 23. februar til 13. juni. Det avvikles eksamen to ganger i året, for tiden foregår dette i januar - februar og i juni. I tillegg kommer kontinuasjonseksamen i september.

Lektoren står for undervisningen i norsk språk. Undervisningsplikten er 10-12 timer pr. uke (varierer fra semester til semester). I tillegg kommer tentamen/eksamensavvikling. Ved siden av undervisningen har lektoren ingen administrative oppgaver, men må ha treffetid to ganger i uka. Det er også ønskelig at norsklektoren er med og organiserer eventuelle universitetskonferanser som instituttet arrangerer, kinoklubb for studentene og lignende. Lektoren blir også kalt inn som sensor på eksamener i norsk.

Stillingen er et vikariat på ett år da nåværende lektor skal ut i permisjon. Arbeidssted er ved universitetets lokaliteter i Sofia, Bulgaria.

Tiltredelse fra og med 1. september 2018.

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.

Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng). Søkere med mastergrad/hovedfag i nordisk språk og litteratur eller norsk som andrespråk vil prioriteres over søkere med tilsvarende utdanning i andre fag.

Søknad til stillingen må være innsendt til SIU senest den 21. mai 2018. Søknad med CV, vitnemål/karakterutskrifter, samt attester på relevant arbeidserfaring sendes elektronisk via JobbNorge.no.