International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts in CSS Publications
New issue of Rethinking Scandinavia!

The second issue of RETHINKING SCANDINAVIA – CSS Publications Web Quarterly is now published, titled "Looking In, Watching Out". The articles are based on papers presented at the CSS Conference in Lund 2017 and deals with both “external” and “internal” images of and perspectives on Scandinavia and concepts like “Scandinavian” and “Nordic” in different cultural spheres, as well as exploring the relationships and/or conflicts that exists between the practices of ‘looking in’ and ‘watching out.’

Read More
RETHINKING SCANDINAVIA #1: Perspektiv på Gunnar Ekelöf

I den första utgåvan samlas nio artiklar från CSS:s och Lundensiska Litteratursällskapets välbesökta symposium i Lund den 7 maj 2016, där danska och svenska forskare anlade distinkta perspektiv på Gunnar Ekelöfs Samlade dikter. Därutöver innehåller volymen en digital konkordans till Ekelöfs Samlade skrifter, en längre dialog om humorns betydelse hos Ekelöf och andra prominenta författare, samt dokumentation, bl.a. med filminslag, av ett större evenemang om Ekelöfs En Mölna-elegi som CSS nyligen arrangerat på Lidingö i samarbete med Gunnar Ekelöf-sällskapet.

Read More