International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Scandinavian Philology - en ny publiceringskanal

Scandinavian Philology är en tidskrift som ges ut av Sankt Petersburgs statliga universitet (Sankt Petersburg, Ryssland) två gånger om året. Den tar upp ämnen som nordiska språk, litteratur i Norden, kultur i Norden samt kulturförbindelser mellan Norden och andra länder, översättning (från eller till de nordiska språken) i teori och praktik.

Scandinavian Philology finns med i flera internationlla databaser som The Nordic List, Web of Science Core Collection och ERIH PLUS.

Institutionen för nordiska språk och nederländska vid Filologiska fakulteten välkomnar artiklar från forskare och lärare runt om i världen. Bidrag tas emot löpande och man kan skriva på något av de nordiska språken, engelska, ryska eller nederländska. Alla artiklar genomgår dubbelblind referentgranskning (double-blind peer review) innan publicering.

Mer information finns på http://scandphil.spbu.ru/en/main/, där man också hittar alla publicerade artiklar.

Vi svarar gärna på eventuella frågor!
Kontakta oss på scn.phil@spbu.ru eller e.krasnova@spbu.ru.