International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts tagged CSS
Nordens litteratur

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1 200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som isolerade eller statiska storheter utan som litteraturer som samspelar inbördes och utvecklas i dialog med andra litteraturer...

Read More