International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts tagged Høgskolen i Oslo-Akershus
Sommarkurs för nordiska lärarstudenter

"Nordisk Sommerskole" är ett pilotprojekt som ger möjlighet för lärarstudenter från Norden att komma samman och mötas med huvudsyftet att främja undervisningen i och om grannspråk. Kursen äger rum den 10-29 augusti 2018 på Schæffergården i Gentofte i norra Köpenhamn.

Read More