International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts tagged Ikonografisk symposium
Bilder i Norden ca 900 – 1700. Ikonografisk symposium 30 august – 2 september 2018, Stiklestad, Norge

De nordiske landenes historie er tett sammenvevd. I vikingtid, middelalder og tidlig nytid var grensene omskiftelige, styrkeforholdene landene mellom likeså. I tidlig middelalder var hele regionen underlagt erkestiftet i Lund. På 13- og 1400-tallet var store deler av det moderne Norden forent i Kalmarunionen, og i en lengre periode var regionens eliter knyttet til hverandre gjennom ekteskap og eiendomsbesittelser.

Read More