International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts tagged Norwegian
Scandinavian Philology - en ny publiceringskanal

Scandinavian Philology är en tidskrift som ges ut av Sankt Petersburgs statliga universitet (Sankt Petersburg, Ryssland) två gånger om året. Den tar upp ämnen som nordiska språk, litteratur i Norden, kultur i Norden samt kulturförbindelser mellan Norden och andra länder, översättning (från eller till de nordiska språken) i teori och praktik.

Read More