International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts tagged Scandinavian literature
Scandinavian Philology - en ny publiceringskanal

Scandinavian Philology är en tidskrift som ges ut av Sankt Petersburgs statliga universitet (Sankt Petersburg, Ryssland) två gånger om året. Den tar upp ämnen som nordiska språk, litteratur i Norden, kultur i Norden samt kulturförbindelser mellan Norden och andra länder, översättning (från eller till de nordiska språken) i teori och praktik.

Read More
Releaseseminarium för romanen "Ballongförbud" av CSS-medarbetaren Robert Zola Christensen

Karin Zillén från Sydsvenskan och Robert Zola Christensen, författare och lektor i danska på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet samt medlem i CSS, samtalar kring hans bok "Ballongförbud" som precis blivit översatt från danska till svenska. Ett seminarium kring möjligheter och problem i mötet mellan dansk och svensk kultur.

Read More
Doctoral Research Fellowship in Scandinavian Literature, Oslo University

The position is tied to the research group Nordic Literary Studies in Flux. This group is currently working on several research projects connected by a joint interest in cultural encounters and their effect on Nordic identities. Questions of identity are explored from diachronic as well as synchronic perspectives.

Read More