International Web Community for Scandinavian Studies
henningsvaer+overaly.jpg

News

News from the world of Scandinavian Studies

Posts tagged Teaching
Sommarkurs för nordiska lärarstudenter

"Nordisk Sommerskole" är ett pilotprojekt som ger möjlighet för lärarstudenter från Norden att komma samman och mötas med huvudsyftet att främja undervisningen i och om grannspråk. Kursen äger rum den 10-29 augusti 2018 på Schæffergården i Gentofte i norra Köpenhamn.

Read More