International Web Community for Scandinavian Studies
scandinaviaBIG.jpg

CSS Conference 2017 – Rethinking Scandinavia

Web Proceedings

Posts tagged 19th century
Poeten Tegnér III

Carl Georg Brunius, Esaias Tegnér, och det uteblivna nordiskt sublima

Alfred Sjödin, Lunds universitet
 

Abstract: 1822 arbetade Esaias Tegnér som bäst på Frithiofs saga, det främsta monumentet för den svenska romantikens strävan att lägga det isländska kulturarvet till grund för den svenska litteraturen. Samma år publicerade latinskalden, senare arkitekten och byggnadshistorikern tillika Tegnérs efterträdare som grekiskaprofessor i Lund, Carl Georg Brunius, sitt stora poem De diis arctois libri sex (Sex böcker om de nordiska gudarna). Brunius’ dikt är anmärkningsvärd redan genom att vara en av de längsta latindikter som skrivits i Sverige. Men den har ett särskilt intresse genom den motsättning som skapas genom dess val av språk och poetisk form å ena sidan, dess ämne å andra sidan. Medan man som bäst var sysselsatt med att grunda den inhemska kulturen på det skandinaviska kulturarvet och det gemensamma språk som förde samman överhet och folk, framställde Brunius Eddornas myter på smidiga latinska hexametrar, i vad som av allt att döma inte är en kuriös studentexercis utan ett allvarligt syftande konstverk. I denna uppsats ska jag försöka precisera De diis arctois ställning i utvecklingen av litteraturen i Sverige med hjälp av moderna teorier om världslitteratur och litterära ekologier. Genom att analysera dikten såväl som hur den mottogs av dåtidens kritik, ska jag försöka att ge ett perspektiv på motsättningen mellan kosmopolitisk och nationell kultur i den svenska nygöticismen.

Read More