International Web Community for Scandinavian Studies
scandinaviaBIG.jpg

CSS Conference 2017 – Rethinking Scandinavia

Web Proceedings

Posts tagged Nordisk ministerråd
Skandinabospråk

Bjarne Købmand Petersen, Skandiaspråk
 

Teksten her bygger på en lesevitenskaplig undersøkelse, som jeg 2014–15 gjennomførte ved Universitetet i Stavanger. Undersøkelsens formål er å kartlegge Nordisk ministerråds bruk av ordene nabosprognabospråkgrannspråk og grannespråk med sikte på å lokalisere ministerrådets innholdsforståelse og definisjon av termen. Undersøkelsen kvalifiserer og analyserer et tekstkorpus sammensatt av Nordisk ministerråds tekster fra 1971 til utgangen av 2014. Undersøkelsen utforsker også forekomster av termen nabospråkundervisning i samme korpus for mulige didaktiske implikasjoner av ministerrådets innholdsbestemmelse av denne.

Read More