International Web Community for Scandinavian Studies
scandinaviaBIG.jpg

CSS Conference 2017 – Rethinking Scandinavia

Web Proceedings

Posts tagged Rädda barnen
Filantropiska kontroverser

Hannah Tischmann, University of Vienna

 

Abstract: I de tyska och österrikiska ruinerna efter första världskriget ger skandinaviska hjälpinsatser inte bara medicinisk hjälp till barnen utan delar också ut mat och kläder till de minsta och de som behöver. Detsamma gäller för Svenska Röda Korsets och Rädda Barnens initiativ efter andra världskriget. I Wien bidrar den så kallade ”Schwedenspeisung” till att tusentals barn inte lider av hunger under vintrarna som följer krigsåren. 


Biståndsinsatserna i de krigshärjade länderna är dock inte de enda försöken att hjälpa de österrikiska barnen. Efter båda världskrigen reser barn från Wien till Danmark och Sverige för att återhämta sig. Liksom till exempel Storbritannien tar Sverige under andra världskriget dessutom emot judiska barn från Wien. Barnen som flyr undan den nationalsocialistiska regimen med de mångtaliga ”Kindertransporten” placeras i fosterfamiljer eller barnhem i väntan på att kunna återförenas med sina familjer.
Historien om dessa Wienerbarn eller Wienerbørn är inte välkänd men har ändå efterlämnat sina spår i den skandinaviska och österrikiska kulturen och litteraturen – och har inte minst bidragit till offentliga diskussioner om Sveriges ställning under andra världskriget och dokumentationen av historiska händelser (jfr. debatten mellan Ingrid Lomfors och Elisabeth Åsbrink i Dagens Nyheter).

I mitt föredrag kommer jag spåra Wienerbarnen i kulturella texter som barn- och vuxenlitterära berättelser eller minnesmärken. Denna kartläggning av både skandinaviska och österrikiska minnen ger insikt i hur tillfällig och permanent migration påverkar statarna själva och deras ömsesidiga förhållande. Ett av Wiens centrala torg, Schwedenplatz, fick sitt namn för att visa stadens tacksamhet över Sveriges hjälpinsatser. Det är dock slående att ett flertal av de skönlitterära och facklitterära texterna är skandinaviska och betydligt mer kritiska jämfört med det österrikiska perspektivet. Målet med en analys av Sverige- respektive Danmarkbilden i dessa texter om de österrikiska barnen och deras mottagning är att visa hur de danska och svenska humanitära biståndsinsatserna värdera(de)s och hur de förhåller sig de nationella historiska diskurserna kring några av världshistoriens mörkaste år.

Således syftar min artikel till att bidra till den diskussionen huruvida kulturella texter om migration kan påverka nationernas självbilder.

Theme: Border-Crossing: Migration, Travel, and Tourism

Read More