International Web Community for Scandinavian Studies
scandinaviaBIG.jpg

CSS Conference 2017 – Rethinking Scandinavia

Web Proceedings

Posts tagged Rönndruvan glöder
Poeten Tegnér II

Kenneth Lindegren, Lunds universitet

 

Abstract: Den pågående vurmen för romaner om berömda historiska personer har tolkats som ett uttryck för vår tids voyeristiska dragning till uppburna gestalters intima, och gärna moraliskt tvivelaktiga, privatliv. Stewe Claesons roman om Esaias Tegnér, Rönndruvan glöder (2002), skulle kunna anföras som bekräftande exempel då den till stor del ägnas den 50-årige nationalskaldens, akademiledamotens, riksdagsmannens och biskopens beryktade kärleksaffär med den unga läkarfrun Emili Selldén. Men den närgångna framställningen av älskaren Tegnérs vedermödor under våren 1834 kan också ses som en sorts tolkning i romanens form av dikten ”Den döde” – en dikt där Tegnér apostroferar Emili, tecknar en självkarakteristik, samt förutspår eftervärldens nyfikenhet på den stora diktarens kärleksliv.

Jag kommer med Rönndruvan glöder som exempel diskutera relationen mellan verk och liv i biografiska romaner om berömda diktare, med fokus på vad sådana romaner, trots eller kanske tack vare att de är fiktion och inte biografi eller akademisk verktolkning, kan bidra med när det gäller förståelsen av diktarens verk.

Read More