International Web Community for Scandinavian Studies

Nordic World literature

Information för anslutna forskare

 

Forskningsnoden om Nordens litterära kanon i världen är beroende av att du som ansluten forskare presenterar din forskning och bidrar med innehåll. 

Efterhand är det tänkt att du ska kunna logga in i vårt gränssnitt och själv lägga upp och redigera den information du vill förmedla. Fram tills dess att denna funktion är på plats kan du dock ändå bidra med information och innehåll genom att skicka den till redaktionen för CSSpublications.net via mailadressen: iwcss.administrators@sol.lu.se och fylla i formuläret här nedan.

Ett av nodens primära syften är att kunna ge en överblick över den nordiska litteraturens kanoniska inflytande i resten av världen. För att kunna göra det har vi skapat en mängd kategorier och underkategorier som gör det möjligt att så småningom snabbt söka sig fram till information utifrån specifika frågeställningar. För att åstadkomma detta krävs det att nodens material märks upp med hjälp av så kallade taggar. 

Därför ser vi gärna att du som vill bidra med material till noden också använder dig av följande formulär när du skickar in ett bidrag. Om det är en kortare text som handlar om något som kan länkas till kan du använda dig av formuläret helt och hållet och behöver inte maila oss separat. Om du däremot vill publicera en artikel så behöver du tyvärr också maila den till oss som bifogad fil. Formuläret fungerar då som grund för textens metadata.

Namn
Namn
Du kan här klistra in antingen en kort beskrivning av ditt bidrag eller en hel text. Observera dock att det inte går att formatera text i detta formulär. För att skicka in ett längre bidrag använd nästa alternativ istället.
Du kan här länka till en webbsida om ditt projekt eller din publikation/konferens. Om du vill publicera en artikel på forskningsnoden kan du använda detta fält för att länka till en plats där man kan ladda ner ditt bidrag. Du kan också skicka filen direkt till oss via mail, efter att du fyllt i detta formulär. Mailadressen är då: iwcss.administrators@sol.lu.se
http://
Kategori
Välj den kategori som bäst matchar ditt bidrag:
Taggar 1 - Verk
Kategorisera ditt bidrag utifrån dess inomnordiska kontext
Börja med att namnge den eller de författare ditt bidrag behandlar. Om flera, separera med kommatecken ",".
Verk - Språk
Ange vilket orginalspråk det eller de verk ditt bidrag behandlar är skrivna på. ("verk/..." används för att särskilja verkets språk från det språk vari ett nordiskt verk haft betydelse.)
Verk - Region
Ange vilket nordiskt land eller region författaren eller författarna härstammar ifrån:
Verk - Period
Ange vilken historisk period verket/verken skrevs i eller författaren/författarna verkade i:
Verk - Genre
Ange, om möjligt, genren för det material ditt bidrag behandlar:
Taggar 2: Betydelse
Kategorisera ditt bidrag utifrån dess internationella och mediala kontext
Betydelse - Språk
Ange vilket utomnordiskt språkområde ditt bidrag behandlar.
Betydelse - Region
Ange vilket land eller geografiskt område ditt bidrag behandlar:
Betydelse - Period
Ange vilken historisk period ditt bidrag behandlar:
Betydelse - Verkningshistoriska medier/sammanhang
Ange vilken typ av kanoniseringsprocess ditt bidrag behandlar
Försök att ge en så kortfattad typologisk beskrivning som möjligt
 

Gå gärna in på forskningsnodens forum och diskutera med andra anslutna forskare.

Forumet är stängt för allmänheten och för att komma in måste du bli inbjuden. Är du intresserad av forskningsnoden eller forskningsprojektet och skulle vilja delta i forumdiskussionerna, hör av dig till oss via mail: iwcss.administrators@sol.lu.se