International Web Community for Scandinavian Studies
bokbild till kanonhubb.jpg

Nordens Litterära Kanon i Världen

The International Strindberg: New Critical Essays

This fine collection of essays offers a wide range of new and original perspectives on Strindberg and his relation to modern and contemporary literature. By using Strindberg as a fulcrum or spring board, the volume opens a unique and unusual historical perspective on Europe and European literature.

Read More
Litteratur i välfärdsstatens tjänst

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1 200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som isolerade eller statiska storheter utan som litteraturer som samspelar inbördes och utvecklas i dialog med andra litteraturer. 

Read More
Emelie EleonoraComment
Nordens litteratur

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1 200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som isolerade eller statiska storheter utan som litteraturer som samspelar inbördes och utvecklas i dialog med andra litteraturer. 

Read More
Emelie EleonoraComment
Nordens litteratur i världen

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1 200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som isolerade eller statiska storheter utan som litteraturer som samspelar inbördes och utvecklas i dialog med andra litteraturer. ..

Read More
Emelie EleonoraComment
Att korsa gränser. Nordisk reselitteratur genom tiderna, Oslo universitet, 14-17 maj 2018

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker...

Read More
Magisk realism i svensk 1800-tals prosa. Nedslag hos Carl Jonas Love Almqvist, Selma Lagerlöf och August Strindberg

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Read More
Skräck som motiv i Selma Lagerlöfs romaner

I Körkarlen och Gösta Berlings saga finns ett motiv, vilket kanske framträder än mer i En herrgårdssägen och Herr Arnes penningar.  

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Read More