International Web Community for Scandinavian Studies
ekelöf banner.jpg

Rethinking Scandinavia #1

Perspektiv på Gunnar Ekelöf

I begynnelsen, före ordet

Med denna dikt, den allra första ur sent på jorden (1932), inleder Gunnar Ekelöf officiellt sitt författarskap. Och visst är det helt i sin ordning att det som ska bli så genomgripande för svensk nittonhundratalslyrik tar sin utgångspunkt i något så skenbart enkelt och litet. En svensk vardagstableau, om vi så vill. Förutom barnen och katten närmar sig scenen ett stilleben...

Read More
”På ett ord av min mun”

En triptyk är en altartavla med tre delar, som ofta är sluten, man stänger de två kring den tredje bilden. När man öppnar Gunnar Ekelöfs ”Triptyk” strömmar det ut – ljud.  ”Hennes mun är de ljummaste vindarnas källa och rösten ett valv som ekar av fågelstrupar”, kan man läsa till vänster. Till höger, i ”Fé”, möter man en annan kvinnlig gestalt – och hennes mun...

Read More
Perspektivforskydninger

Denne artikel bygger på et oplæg, som jeg holdt på et Ekelöf-symposium i Lund i maj 2016. Det gælder for mange artikler, at de bliver til på baggrund af mundtlige oplæg, men man udelader som regel denne information, da de konkrete omstændigheder omkring tilblivelsen ofte er mindre afgørende. Det er dog ikke tilfældet her. Tværtimod er det opdrag, jeg fik, væsentligt for at forstå, hvorfor artiklen er blevet, som den er ...

Read More
”Epilog av A:lfr-d V:stl-nd” och Grönköpings Veckoblad

”Också jag har varit Alfred Vestlund i Grönköpings Veckoblad”, avslöjar Gunnar Ekelöf (1907–1968) i en intervju i Svenska Dagbladet den 8 april 1952. För första gången röjer författaren härmed offentligt att han publicerat sig under pseudonymen A:lfr-d V:stl-nd, Nils Hasselskogs nom de plume par excellence. Tre år senare låter han samlingen Strountesavslutas med ”Epilog av A:lfr-d V:stl-nd” och gerdärmed denna dikt en framträdande placering i boken. Av allt att döma har Ekelöf attraherats av pekoralpastischen som subgenre och metod...

Read More
Att se med Ekelöf

Digtet ”Den dubbla bokföringen” fra En Natt i Otočac (1961) udsætter læseren for udfordrende perspektiver. Mere præcist konfronterer det læseren med vidtrækkende, indgribende og provokerende dilemmaer, der ikke findes nogen nemme løsninger på. Digtet leverer ingen kompromiser. Det indtog derfor en ganske særlig tematisk plads som det første digt, der citeres i dokumentarfilmen Ekelöfs blik. En nordisk digterrejse (2007), som filminstruktør Claus Bohm og jeg skabte sammen...

Read More